राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र
वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण
नोंदणी दुरुस्ती प्रक्रिया
 
नोंदणी दुरुस्तीची मुदत दि.२० जून २०२२ रोजी संध्याकाळी ५ .०० वाजता संपली आहे.


आपण नोंदविलेली दुरुस्ती इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्डवर होण्यासाठी 4 ते 5 दिवस लागतील.
 
Enter Registration No.नोंदणी क्र. प्रविष्ट करा