राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र
शिक्षक प्रशिक्षण नोंदणी २०२३-२४
वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण नावनोंदणी मुदत २० जून २०२३ रोजी समाप्त झाली आहे.