राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र
युजर आय. डी व पासवर्ड प्राप्त असणारे मात्र इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड प्रणालीवर अद्याप लॉगिन न झालेल्या प्रशिक्षणार्थी यांची जिल्हानिहाय यादी
Back
यादी पाहाण्यासाठी जिल्हा(District) व गट(Block) निवडा.
District *
Block *