राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र
अवैध ईमेल यादी
Back
यादी पाहाण्यासाठी जिल्हा(District) व गट(Block) निवडा.
यादीत आपले नाव असल्यास कृपया आपला ई मेल आय. डी पोर्टल वरून तात्काळ बदलण्याची प्रक्रिया करून घ्यावी.
ई मेल आय. डी बदलण्यासाठी क्लिक करा
District *
Block *